Amdanom Ni

Cafodd CDN Planning ei sefydlu gyda’r bwriad o gynnig sgiliau cynllunio a datblygu arbennigol a chymhwyso yr arbenigedd hyn i wella ein trefi, pentrefi ac ardaloedd gwledig. O’i swyddfa yn ne Cymru, adwaenir CDN Planning fel cwmni sydd yn cynnig gwasanaeth broffesiynol o safon uchel i glientiaid yn y sector gyhoeddus a phreifat, ac yn arbennig wrth weithio gydag Awdurdodau Lleol.

Wedi ei sefydlu dros 20 mlynedd yn ôl, mae CDN Planning yn gwneud y gorau o’i gysylltiadau a’i berthynas broffesiynol gryf gydag Awdurdodau lleol, asiantaethau cyhoeddus ac unigolion preifat sy’n gweithredu trwy Gymru a Lloegr, i sicrhau bod gwasanaeth effeithiol a llwyddiannus yn cael ei gyflwyno.