Pam CDN Planning

Mae CDN Planning wedi cynrychioli perchnogion tir, datblygwyr tai, grwpiau cymdeithasol, cynghorau lleol, busnesau lleol, awdurdodau lleol a chleientiaid eraill gan sefydlu enw da o ran sicrhau llwyddiant.

 • Sylw a chyngor gan dîm proffesiynol ac ymroddgar
 • Gwasanaeth arbennigol yn cynnwys gwasanaeth cynllunio a dylunio dinesig o safon
 • Ymagwedd creadigol i ddatrys problemau
 • Tîm aml-ddisgyblaeth a chydweithredol
 • Cyfathrebu clir ac adeiladol
 • Negodwyr profiadol
 • Cofnod o weithio’n llwyddiannus a gwasanaeth prydlon
 • Dealltwriaeth o faterion/problemau lleol a’u dylanwad ar faterion cynllunio
 • Profiad o amgylchedd, ymrwymiad gwasanaeth, amcanion ac arferion awdurdodau lleol a llywodraeth ganolog
 • Ymwybyddiaeth o’r farchnad drwy ystod eang o brosiectau yn y sector gyhoeddus a phreifat
 • Safonnau proffesiynol o’r radd uchaf trwy aelodaeth o’r Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol (RTPI) a’r Grwp Dylunio Dinesig, ynghyd â datblygiad proffesiynol parhaus, addysg a chasglu gwybodaeth